Forrás: 

Magyarország az ALT-EDIC tagja

2024. május 27-én az Európai Digitális Infrastruktúra Konzorcium Nyelvtechnológia-szövetsége (Alliance for Language Technologies European Digital Infrastructure Consortium) tagjává választotta Magyarországot, melynek képviseletét a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízása alapján a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont látja el. Az ALT-EDIC küldetése egy közös európai infrastruktúra fejlesztése a nyelvtechnológiában, különös tekintettel a nagy nyelvi modellekre. Célja az európai versenyképesség javítása, az európai nyelvi adatok elérhetőségének növelése, valamint Európa nyelvi sokszínűségének és kulturális gazdagságának megőrzése.