Publications

Books written or edited by the staff of the Hungarian Research Centre for Linguistics.

Publication lists and downloadable studies by our colleagues are available on their respective personal websites.

2023

Csepregi Márta (szerk.) Tanulmányok az obi-ugor folklór köréből: Schmidt Éva írásai. Budapest: HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont, HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (2023) 260 p.  ISBN: 978-963-416-391-6

Cser András, Nemesi Attila László (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia 5. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2023) 424 p. ISBN: 978-963-308-467-0

Gugán Katalin, Kerezsi Ágnes, Kubínyi Kata (szerk.) Hanti hadak, manysi mesék: kalauz legközelebbi nyelvrokonainkhoz. Budapest: Akadémiai Kiadó (2023) ISBN: 978-963-454-892-8

Horváth Viktória, Dér Csilla Ilona, Hámori Ágnes, Krepsz Valéria (szerk.) Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. Budapest: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (2023) 292 p. ISBN: 978-615-6678-01-0

Prószéky Gábor (főszerk.) Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Bölcskei Andrea, Lipp Veronika (szerk.) A magyar terminológiastratégia kialakítása: Zöld könyv. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont (2023) 348 p. ISBN: 978-963-9074-958

Surányi Balázs (főszerk.) Gyuris Beáta (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXV. Tanulmányok a jelentéstan köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2023) 436 p. ISBN: 978-963-454-994-9

Szeverényi Sándor, Várnai Zsuzsa (szerk.) „a te Columbusod, Vespuccid”: Tanulmányok Sajnovics Jánosról és a 250 éves Demonstratióról. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszék (2023) 126 p. ISBN: 978-963-306-971-4

Willis J. Edmondson, Juliane House, Daniel Z. Kadar: Expressions, Speech Acts and Discourse: An Interactional Pedagogic Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press (2023) 304 p. ISBN: 9781108949590

2022

Bakró-Nagy Marianne, Johanna Laakso, Elena Skribnik (szerk.) The Oxford Guide to the Uralic Languages. Oxford: Oxford University Press (2022) 1115 p. ISBN: 978-01-987-676-64

Ballagó Júlia, Havasi Zsuzsanna, Roskó Mira Rózsa (szerk.) Diskurzus, jelentés, rendszer: Tanulmányok a 16. Félúton konferenciáról. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola (2022) 142 p. ISBN: 978-963-4894-940

Bánréti Zoltán (szerk.) Syntax of Hungarian: Coordination and Ellipsis. Amsterdam: Amsterdam University Press (2022) 240 p. ISBN: 978-946-3728-775

Jánk István, H. Tomesz Tímea, Domonkosi Ágnes (szerk.) A digitális oktatás nyelvi dimenziói: Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó (2022) 298 p. ISBN: 978-963-496-24-72

Egedi Barbara, Hegedűs Veronika (szerk.) Functional Heads Across Time: Syntactic Reanalysis and Change. Oxford: Oxford University Press (2022) 284 p. ISBN: 978-01-988-715-38

Gerstner Károly (szerk.) Új magyar etimológiai szótár – online kiadás. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont (2022)

Gugán Katalin, Kerezsi Ágnes, Kubínyi Kata (szerk.) Hanti hadak, manysi mesék: kalauz legközelebbi nyelvrokonainkhoz. Budapest: Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete (2022) 227 p. ISBN: 978-695-82-049-1-0

Mády Katalin, Markó Alexandra (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok XXXIV. Fonetikai tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó (2022) 384 p. ISBN: 978-963-454-855-3

Pomázi Bence: A ragpoliszémia komplex vizsgálati módja a -nak/nek esetrag kapcsán. Budapest: Akadémiai Kiadó (2022) 174 p. ISBN: 978-963-454-806-5

Varga Mónika: Kommunikáció és szövegformálás boszorkányperekben. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány (2022) 276 p. ISBN: 978-615-82-100-41

2021

Kontra Miklós, Borbély Anna (szerk.) Tanulmányok a budapesti beszédről: a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján. Budapest: Gondolat Kiadó (2021) 355 p. ISBN: 978-963-556-148-3

Dékány Éva Katalin: The Hungarian Nominal Functional Sequence. Cham: Springer (2021) 273 p. ISBN: 978-3-030-634-39-1

Dodé Réka, Ludányi Zsófia (szerk.) A korpusznyelvészettől a neurális hálókig: Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont (2021) 156 p. ISBN: 978-963-9074-90-3

Rási Szilvia, Domonkosi Ágnes, T. Litovkina Anna, Nemesi Attila László (szerk.) A humor ösvényein. Eger, Budapest: Líceum Kiadó, Tinta Könyvkiadó, 468 p. (2021) (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 212.) 468 p. ISBN: 978-963-4962-137

Dömötör Adrienne (szerk.) Gugán Katalin, Varga Mónika (társszerk.) Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében. Budapest: Akadémiai Kiadó (Nyelvtudományi értekezések; 169.) (2021) 180 p. ISBN: 978-963-454-687-0

É. Kiss Katalin, Hegedűs Veronika (szerk.) Syntax of Hungarian: Postpositions and Postpositional Phrases. Amsterdam: Amsterdam University Press (2021), 451 p. ISBN: 978-90-485-446-08

Hegedűs Veronika (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXIII. Tanulmányok az Átfogó magyar nyelvtan kutatásainak köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2021) 255 p. ISBN: 978-963-454-754-9

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Dömötör Éva, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Győrffy András, Kiss Csilla, Simon László (szerk.)A magyar nyelv nagyszótára VIII. Em-ez. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont (2021) 1021 p. ISBN: 978-963-9074-91-0

Juliane House, Kádár Zoltán Dániel: Cross-Cultural Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press (2021) 286 p. ISBN: 978-1-108-94954-5

Helen Spencer-Oatey, Kádár Zoltán Dániel: Intercultural Politeness: Managing Relations across Cultures. Cambridge: Cambridge University Press (2021) 392 p. ISBN: 978-1-107-17622-5

Michael Haugh, Kádár Zoltán Dániel, Marina Terkourafi (szerk.) The Cambridge Handbook of Sociopragmatics. Cambridge: Cambridge University Press (2021) 650 p. ISBN: 978-1-108-84496-3

Krepsz Valéria: A spontán beszéd akusztikai jellemzőinek változása óvodáskorban. Budapest: Akadémiai Kiadó (2021) ISBN: 978-963-454-6429

Krizsai Fruzsina: A haláltól a búcsúzásig: Halottbúcsúztató versek funkcionális kognitív pragmatikai vizsgálata. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány.  218 p. (2021) (Gondolat-Jel; 4.) ISBN: 978-615-818-6605

Kubínyi Kata, Nagy Judit, Oszkó Beatrix, Szabó Ditta, Anne Tamm, Tolnai Ágnes, Tóth Gabriella (szerk.) Észt Köztársaság 100 év innováció II. Tanulmánykötet a tartui béke megkötésének és a magyar-észt diplomáciai kapcsolatok felvételének 100 éves jubileuma tiszteletére. Budapest: Magyarországi Észt Intézet, Károli Gáspár Református Egyetem Néderlandisztika Tanszék, 377 p. (2021) ISBN: 978-615-809-453-5

Balogné Bérces Katalin, Hegedűs Attila, Surányi Balázs (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia V. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2021) 174 p. ISBN: 978-963-308-416-8

2020

Borbély Anna (szerk.) Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon. Budapest: Nyelvtudományi Intézet (2020) 260 p. ISBN: 978-963-9074-873 

Gárdai Kinga, Kohári Anna, Molnár Cecília (szerk.) GyurMa 100: Kérdések Gyuris Beának és Mády Katinak. Budapest: Nyelvtudományi Intézet (2020) 33 p.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó, Alexandra (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: III. Fonetika.  Budapest: Akadémiai Kiadó (2020) ISBN: 978-963-4545-378

Hegedűs Veronika, Irene Vogel (szerk.) Approaches to Hungarian 16. Papers from the 2017 Budapest Conference. Amsterdam: John Benjamins (2020) 233 p. ISBN: 978-90-272-6160-1

Kemény Gábor: Tanuljunk magyarul is! Válogatott nyelvművelő cikkek 2009–2019.  Budapest: Tinta Könyvkiadó (2020) 219 p. ISBN: 978-963-4092-452

Kenesei István (főszerk.) Dékány Éva, Halm Tamás, Surányi Balázs (szerk.)Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2020) 460 p. ISBN: 978-963-4545-927

Kocsis Zsuzsanna: Kora újkori levélírnokok: Kézazonosítási lehetőségek elmélete és módszerei. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány (2020) 248 p. ISBN: 978-615-8032-541

Bóna Judit, Krepsz Valéria (szerk.) Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó (2020) 267 p. ISBN: 978-963-4892-380

Ludányi Zsófia, Gráczi Tekla Etelka (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020: XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: Nyelvtudományi Intézet (2020) 115 p. ISBN: 978-963-9074-880 

Heltai János Imre, Oszkó Beatrix (szerk.)Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül: Válogatás a 20. Élőnyelvi Konferencia (Budapest, 2018. augusztus 30. – szeptember 1.) előadásaiból. Budapest: Nyelvtudományi Intézet (2020) 531 p. ISBN: 978-963-9074-866

Pachné Heltai Borbála: Többnyelvűség Geresdlakon. Budapest: L’Harmattan Kiadó (2020) 282 p. ISBN: 978-963-4146-50-6

Balogné Bérces Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia 4. Budapest: PPKE BTK (2020) 213 p. ISBN: 978-963-3083-895

2019

Bartos Huba, Hamar Imre (szerk.) Kínai-magyar szótár A-Z. Budapest: Akadémiai Kiadó, ELTE Konfuciusz Intézet (2019) 2096 p. ISBN: 978-963-4890-447

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia 4. Budapest, Piliscsaba. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2019) 255 p. ISBN: 978-963-3083-611

Gocsál Ákos (szerk.) Hang – Élmény – Tanítás: a Művészek a Művészetért Szakkollégium tanulmánykötete. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (2019) 90 p. ISBN: 978-963-429-478-8

Gyuris Beáta, Mády, Katalin, Recski, Gábor (szerk.) K + K = 120: Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays.  Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (2019) 582 p. ISBN: 978-963-9074-828

Bóna Judit, Horváth Viktória (szerk.) Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó (2019) 334 p. ISBN: 978-963-3123-102 

Kenesei István (főszerk.) Siptár Péter (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXI. Fonológiai tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó (2019) 388 p. ISBN: 978-963-4543-657

Kenesei István (szerk.) Nyelv, biológia, szabadság: A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. Budapest: Gondolat Kiadó (2019) 200 p. ISBN: 978-963-6939-243

Kiss Gábor, Kohári Anna (szerk.) Nyelvészeti kisszótár. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2019) 227 p.  ISBN: 978-963-7094-132

Ludányi Zsófia, Gráczi Tekla Etelka (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019. XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet (2019) 147 p. ISBN: 978-963-9074-811

Ludányi Zsófia: Szabályok, normák, nyelvszokás: Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. Eger: Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó (2019) 198 p. ISBN 978-963-496-112-3

Bozsik Gabriella, Ludányi Zsófia (szerk.) Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen: A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. Eger: Líceum Kiadó. (2019) 288 p. ISBN: 978-963-4961-109

2018

Bakró-Nagy Marianne (szerk.) Okok és okozat: A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben. Budapest: Gondolat Kiadó (2018) 174 p. ISBN: 9789636938864

Bárkányi Zsuzsanna, Santosné Blastik Margit (szerk.) Palabras enlazadas: Estudios en homenaje al profesor László Scholz. Szeged: JATEPress Kiadó (2018) 433 p. ISBN: 9789633153819

Bartos Huba, Marcel den Dikken, Bánréti Zoltán, Váradi Tamás (szerk.) Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Cham: Springer International Publishing (2018) 401 p. ISBN: 9783319907093

Marcel den Dikken: Dependency and directionality. Cambridge: Cambridge University Press (2018) 404 p. ISBN: 9781316822821

Dömötör Adrienne, Szentgyörgyi, Rudolf: Három körösztyén leány: Az első magyar nyelvű dráma. Budapest: Balassi Kiadó (2018) 127 p. ISBN: 9789634560234

Dömötör Adrienne, Varga Mónika: „Könyörüljön tenagyságtok rajtunk!”: 50 irat a XVI. századi jobbágylevelezésből. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Magyar Nemzeti Levéltár (2018) 235 p. ISBN: 9786155061165

É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Hegedűs, Attila: Fejezetek a magyar nyelv történetéből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2018) ISBN: 9789634542476

É. Kiss Katalin, Zétényi, Tamás (szerk.) Linguistic and Cognitive Aspects of Quantification. Cham: Springer (2018) 219 p. ISBN: 9783319915654

Gósy Mária, Gráczi, Tekla Etelka (szerk.) Challenges in analysis and processing of spontaneous speech. Budapest: Research Institute for Linguistics, HAS (2018) 206 p. ISBN: 9789639074767

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Dömötör Éva, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Győrffy András, Kiss Csilla, Simon László (szerk.) A magyar nyelv nagyszótára VII. El-elz. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2018) 1206 p. ISBN: 9789639074774

Kenesei István (főszerk.) Alberti Gábor, Laczkó Tibor (szerk.); Syntax of Hungarian: Nouns and noun phrases 1-2. Amsterdam: Amsterdam University Press (2018) 1258 p. ISBN: 9789462982710, 9789462982703

Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Budapest: Akadémiai Kiadó (2018) 1097 p. ISBN: 9789634540533

Kohári Anna: Időzítési mintázatok a magyar beszédben. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, MTA (2018) 176 p. ISBN: 9789633123003

Ludányi Zsófia, Gráczi Tekla Etelka, Krepsz Valéria (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2018. XII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet (2018) 99 p. ISBN 978-963-9074-78-1 

Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga, Kautnik András, Duchon Jenő, Sass Bálint (szerk.) Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia: tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ (2018) 929 p. ISBN: 9789634491156

2017

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia 3. Budapest: Szt. István Társulat; Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK (2017) 162 p. ISBN: 978-963-308-299-7

Gósy Mária, Krepsz Valéria: Morfémák időzítési mintázatai a beszédben. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2017) 264 p. ISBN: 978-963-9074-69-9

Gyarmathy Dorottya: Megakadásjelenségek a magyar spontán beszédben. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2017) 195 p. ISBN: 978-963-9074-71-2

Gyuris Beáta, Mády Katalin, Recski Gábor (szerk.) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (2017) ISBN: 978-963-9074-73-6

Kádár Zoltán Dániel: Politeness, Impoliteness, and Ritual: Managing the Moral Order in Interpersonal Interaction. Cambridge: Cambridge University Press (2017) 280 p. ISBN: 978-1107-052-185

Jonathan Culpeper, Michael Haugh, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) The Palgrave Handbook of Linguistic (Im)politeness. Basingstoke: Palgrave Macmillan (2017) 624 p. ISBN: 978-1-137-37507-0

Kemény Gábor (szerk.) KGG 100: Centenáriumi emlékkönyv Kemény G. Gáborról. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2017) 110 p. ISBN: 978-963-409-085-4

Kenesei István (főszerk.) Bánréti Zoltán (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok XXIX. Kísérletes nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó (2017) 430 p. ISBN: 978-963-454-072-4

Kiefer Ferenc, Blevins James P, Bartos Huba (szerk.) Perspectives on Morphological Organization: Data and Analyses. Leiden: Brill (2017) 244 p. (Empirical Approaches to Linguistic Theory) 244 p. ISBN: 978-90-043-4291-0

Ludányi Zsófia (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017: XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2017. 205 p. ISBN: 978-963-9074-70-5

Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek: A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2017) 240 p. ISBN: 978-963-409-100-4

Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Örök névnaptár: A mai magyar keresztnevek legteljesebb gyűjteménye. Budapest: Műszaki Könyvkiadó (2017) 240 p. 2017. ISBN: 978-963-164-727-3

2016

Bartha Csilla (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. A többnyelvűség dimenziói: terek, kontextusok, kutatási távlatok. Budapest: Akadémiai Kiadó (2016) 372 p. ISBN: 978 963 05 9861 3  [tartalomjegyzék] [szerkesztői bevezető] [főszerkesztői utószó]

Lainio Jarmo, van der Meer Cor, Huizinga Jorrit, Jones Elin H G, Bartha Csilla, Varjasi Szabolcs, Vila Xavier F, Pujades Guillem: The LEARNMe White Paper on Linguistic Diversity. Leeuwarden: Fryske Akademy (2016) 84 p.

Christina Tortora, Theresa O’Neill, Ignacio Montoya, Marcel den Dikken (szerk.) Romance Linguistics 2013: Selected Papers from the 43rd Linguistic Symposium on Romance Languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company (2016) 418 p. ISBN: 9789027203892

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia 3.  Budapest; Piliscsaba: Szent István Társulat (2016) 201 p. ISBN: 978 963 277 629 3

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Győrffy András, Kiss Csilla, Simon László (szerk.) A magyar nyelv nagyszótára VI. Di–ek. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2016) 980 p. ISBN: 978-963-9074-67-5

Kas Bence (szerk.) “Szavad ne feledd!” Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2016) 381 p. ISBN: 9789639074644

Kemény Gábor: Krúdy körül: Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. Budapest: Tinta Könyvkiadó, (2016) 238 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 187.) ISBN: 9789634090601

Tommi A Pirinen, Eszter Simon, Francis F. Tyers, Veronika Vincze (szerk.) Proceedings of the Second International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages Szeged: Szegedi Tudományegyetem (2016) 119 p. ISBN: 978-963-306-504-4

Siptár Péter, Keszler Borbála, Tóth Etelka: Kis magyar helyesírás: 100 szabálypont magyarázatokkal és példákkal A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása alapján. Budapest: Akadémiai Kiadó (2016) 131 p. ISBN: 978 963 05 9728 9

Balázs József, Bojtos Anita, Paár Tamás, Tompa Zsófia, Turi Gergő, Vadász Noémi (szerk.) STUDIA VARIA: Tanulmánykötet. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK (2016) 522 p. ISBN: 978-963-308-275-1

Váradi Tamás (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2016: X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2016) 100 p. ISBN: 978-963-9074-66-8

2015

Bárkányi Zsuzsanna, Perényi Katalin (szerk.) Határvidékek: köztes világok, köztes kategóriák. Budapest: Eötvös Kiadó (2015) 174 p. (Lazarillo-Fiatal hispanisták tanulmányai; 6.) ISBN: 978-963-312-190-0

Beke András: Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó (2015) 132 p. (Beszéd, kutatás, alkalmazás) ISBN: 978-963-312-234-1

É. Kiss Katalin, Surányi Balázs, Dékány Éva (szerk.) Approaches to Hungarian: Volume 14. Papers from the 2013 Piliscsaba Conference. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company (2015) 292 p. ISBN:978-90-72-0484-4

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3. Budapest: Szent István Társulat (2015) 261 p. ISBN: 978-963-277-545-6

Gósy Mária (szerk.) Diszharmóniás jelenségek a beszédben. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2015) 261 p. ISBN: 978-963-9074-63-7

Kas Bence, Billédi Katalin, Cs. Ferenczi Szilvia, Csákvári Judit, Tánczos Éva: Családi védőfaktorok alkalmazása a gyakorlatban. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (2015) 92 p. ISBN: 978-615-5558-66-5

Kas Bence, Billédi Katalin, Cs. Ferenczi Szilvia, Csákvári Judit, Tánczos Éva: Védőfaktorok a családok erősítésében. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (2015) 93 p. ISBN: 978-615-555865-8

Kenesei István, É. Kiss Katalin (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII. Diakrón mondattani kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó (2015) 220 p. ISBN: 978-963-05-9671-8

Márku Anita, Hires-László Kornélia (szerk.) Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. Ungvár: Autdor-Shark (2015) 246 p. ISBN: 978-617-7132-21-8

Raátz Judit (szerk.) A bemutató beszéd: „A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizenhatodik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: Trezor Kiadó (2015) 272 p. ISBN: 978-963-8144-46-1

Antalné Szabó Ágnes, Laczkó Krisztina, Raátz Judit (szerk.) Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv-és irodalompedagógiai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem (2015) 209 p. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok; 2.) ISBN: 978-963-284-615-6

Siptár Péter: Kis magyar fonológia: Válogatott karcolatok. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó (2015) 100 p. ISBN: 978-963-396-065-3

Keszler Borbála, Tóth Etelka, Siptár Péter (szerk.) A magyar helyesírás szabályai: Tizenkettedik kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó (2015) 611 p. ISBN: 978-963-05-8630-6

Szabó Réka: Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezésének és a fogalmi metaforák elméletének összevetése. Budapest: Oriold és Társai Kiadó (2015) 231 p. ISBN: 978-615-5443-25-1

Váradi Tamás (szerk.) IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2015. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2015) 81 p. ISBN: 978-963-9074-62-0

2014

Bartha Csilla, Visy Zsolt (szerk.) A kulturális és nyelvi sokszínűség lehetőségei és korlátai a Kárpát-medencében. Budapest: L’Harmattan (2014) 335 p. (MultilingVia Könyvek; 3.) ISBN: 978-963-236-862-7

Borbély Anna: Kétnyelvűség: Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. Budapest: L’Harmattan (2014) 333 p. (MultilingVia Könyvek; 2.) ISBN:978-963-236-723-1

É. Kiss Katalin (szerk.)Magyar generatív történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. 309 p. ISBN:978-963-05-9456-1

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia 2. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék: PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék (2014) ISBN:978-963-308-183-9

É. Kiss Katalin (szerk.) The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford: Oxford University Press (2014) 263 p. (Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics; 11.) ISBN:978-0-19-870985-5

Horváth Viktória: Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, (2014) 116 p. (Beszéd – Kutatás – Alkalmazás; 3.) ISBN:978-963-312-205-1

Neuberger Tilda: A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó (2014) 184 p. (Beszéd – Kutatás – Alkalmazás; 4.) ISBN:978-963-312-204-4

Raátz Judit, Tóth Etelka (szerk.) A régi-új retorika: A politikai beszéd: “A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” c. konferencia előadásai és a tizenötödik országos Kossuth-szónokverseny beszédei.  Budapest: Trezor Kiadó (2014) ISBN: 978-963-8144-43-0

Ruttkay-Miklián Eszter: Amikor a láb elnehezül… A szinjai hantik tisztaságkoncepciója. Budapest: L’Harmattan (2014) 268 p. ISBN: 9789632368900  

Váradi Tamás (szerk.) Alknyelvdok8: doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2014) 142 p. ISBN: 978-963-9074-61-3

2013

Geoffrey Sampson, Babarczy Anna: Grammar Without Grammaticality: Growth and Limits of Grammatical Precision. Berlin: Mouton de Gruyter (2013) 341 p. (Trends in Linguistics) ISBN: 978-3110289770

Borbély Anna: Limbă română şi identitate românească în Ungaria: Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi demografice Gyula: Publicaţie a Institutului de Cercetâri al Românilor din Ungaria (2013) 151 p. ISBN: 978-615-5369-00-1

É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Hegedűs Attila (szerk.) Fejezetek a magyar nyelv történetéből: Egyetemi jegyzet magyar szakos BA-hallgatók részére. Piliscsaba: PPKE Bölcsészettudományi Kar (2013) ISBN:978-963-308-101-3

É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Hegedűs Attila (szerk.): Kis magyar nyelvtörténet: Egyetemi jegyzet. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (2013) 175 p. ISBN: 978 963 308 133 4

Agyagási Klára, Hegedűs Attila, É. Kiss Katalin (szerk.): Nyelvelmélet és kontaktológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék: PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék (2013) 257 p. ISBN: 978 963 308 116 7

Daniel Gutzmann, Hans-Martin Gärtner (szerk.): Beyond Expressives: Explorations in Use-Conditional Meaning. Leiden: Brill Academic Publishers (2013) x, 322 p. (Current Research in the Semantics / Pragmatics Interface; 28.) ISBN: 9789004252172

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Győrffy András, Kiss Csilla (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára V. C–dézs Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2013) 1247 p. ISBN: 978-963-9074-60-6

Kádár Zoltán Dániel: Relational Rituals and Communication: Ritual Interaction in Groups Basingstoke: Palgrave Macmillan (2013) 236 p. ISBN: 978-0-230-39304-2

Kádár Zoltán Dániel, Michael Haugh: Understanding Politeness. Cambridge: Cambridge University Press (2013) 306 p. ISBN: 9781107626942

Raátz Judit (szerk.) Anyanyelv és szövegértés. Budapest: Tankönyvkiadó (2013) 176 p.
ISBN: 978-963-19-7463-8

Raátz Judit, Tóth Etelka (szerk.) Az egyházi retorika: “A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” c. konferencia előadásai és a tizennegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék (2013) 240 p. ISBN: 978-963-284-348-3

Siptár Péter, Szentgyörgyi Szilárd: Optimális esszék a magyar fonológiáról. Veszprém: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó (2013) 124 p. ISBN: 978-615-5044-75-5

Surányi Balázs (szerk.): Proceedings of the Second Central European Conference in Linguistics for postgraduate Students (CECIL’S 2) Piliscsaba; Budapest: Pázmány Péter Catholic University Faculty of Humanities (2013) 258 p. ISBN: 978-963-308-103-7

2012

Dékány Éva: A profile of the Hungarian DP: The interaction of lexicalization, agreement and linearization with the functional sequence. Tromsø: University of Tromsø (2012) 351 p.

Dömötör Adrienne, Haader Lea (szerk.) „Halandó, ezeket megmondjad!”: Magyar nyelvű imádságok a XV-XVI. századból. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2012) 208 p. ISBN: 978-963-99-029-16

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék: PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék (2012) 185 p. ISBN: 978-963-308-076-4

Gósy Mária (szerk.) Beszéd, adatbázis, kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó (2012) 276 p. ISBN: 978-963-05-9295-6

Hattyár Helga, Hugyecz Enikő, Krepsz Valéria, Vladár Zsuzsa (szerk.) A sokszínű alkalmazott nyelvészet: Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2012) 203 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 147.) ISBN: 978-615-5219-30-6

Marcel Bax, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) The Historical Understanding of Historical (Im)politeness: Relational linguistic practice over time and across cultures. Amsterdam: John Benjamins (2012) 283 p. ISBN: 9789027202604

Kas Bence, Lőrik József, Molnárné Bogáth Réka, Szabóné Vékony Andrea, Szatmáriné Mályi Nóra: SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz. Székesfehérvár: LogoTech (2012) 57 p.  ISBN: 978-963-08-3346-2

Kiefer Ferenc, Ladányi Mária, Siptár Péter (szerk.) Current Issues in Morphological Theory: (Ir)Regularity, Analogy and Frequency. Selected papers from the 14th International Morphology Meeting. Amsterdam: John Benjamins (2012) 268 p. (Current Issues In Linguistic Theory 322) ISBN: 978 90 272 4840 4

Kiefer Ferenc, Bánréti Zoltán (szerk.) Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest: A selection of papers from the 2010 conference celebrating the twentieth anniversary of the Theoretical Linguistics Programme of Eötvös Loránd University. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2012) 241 p. ISBN: 978-615-5219-20-7

Pintér Tibor, Pődör Dóra, P. Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora: Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Könyvkiadó (2012) 354 p. ISBN: 978-963-9954-67-0

Prószéky Gábor, Váradi Tamás (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó (2012) 352 p. ISBN: 978-963-05-9308-3

Raátz Judit, Tóthfalussy Zsófia Sarolta (szerk.) A retorikai elemzés: “A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizenharmadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék (2012) 272 p. ISBN: 978-963-284-247-9

Ruttkay-Miklián Eszter: Testi-lelki rokonság: A szinjai hantik rokonsági csoportjai. Budapest: L’Harmattan Kiadó (2012) 320 p. (Kultúrák keresztútján; 17.) ISBN: 978-963-236-389-9

Simon Eszter, Lendvai Piroska, Németh Géza, Olaszy Gábor, Vicsi Klára: A magyar nyelv a digitális korban = The Hungarian Language in the Digital Age. Heidelberg: Springer Verlag (2012) 73 p. (White Paper Series; 6.) ISBN: 978-3-642-30378-4

Surányi Balázs, Varga Diána (szerk.) Proceedings of the First Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Budapest: Pázmány Péter Catholic University (2012) ISBN: 978-963-308-054-2  

Szabó Tamás Péter: „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”: A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. Dunaszerdahely: Gramma (2012) 286 p. ISBN: 978-80-971114-4-1

Váradi Tamás (szerk.) VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: Budapest, 2012. 02. 03. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2012) 175 p. ISBN 978-963-9074-58-3

2011

Bakró-Nagy Marianne, Forgács Tamás (szerk.) A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék (2011) 265 p. ISBN: 978-963-306-115-2

Bánréti Zoltán (szerk.): Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2011) 167 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 124.) ISBN: 978-963-9902-83-1 

Bartha Csilla, Péntek János, Nádor Orsolya (szerk.) Nyelv és oktatás kisebbségben: Kárpát-medencei körkép. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2011) 360 p.  ISBN: 978-615-5219-06-1

Bartos Huba (szerk.) Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban. Budapest: Akadémiai Kiadó (2011) 439 p. (Általános Nyelvészeti Tanulmányok; XXIII.)  ISBN: 978-963-05-9043-3

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia. Piliscsaba; Budapest: PPKE BTK; Szt. István Társulat (2011) 246 p. ISBN: 978-963-277-304-9

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Kiss Csilla, Mártonfi Attila (szerk.) A magyar nyelv nagyszótára III. B–bes.  Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2011) 1039 p. ISBN: 978-963-9074-55-2

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Győrffy András, Kiss Csilla, Mártonfi Attila (szerk.) A magyar nyelv nagyszótára IV. Besz–by. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2011) 1020 p. ISBN: 978-963-9074-56-9

Yuling Pan, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) Chinese Discourse and Interaction: Theory and Practice. London: Equinox (2011) 320 p. ISBN: 978-1-8455-3632-9

Kádár Zoltán Dániel: Gaku-kanwa: A Ryūkyūan Source of Language Education. Cambridge: Cambridge Scholars Press (2011) 135 p.  ISBN: 978-1-4438-2950-2

Kádár Zoltán Dániel, Sara Mills (szerk.) Politeness in East Asia. Cambridge: Cambridge University Press (2011) 314 p. ISBN: 978-1-1070-0706-2

Kádár Zoltán Dániel, Yuling Pan: Politeness in Historical and Contemporary Chinese London: Continuum (2011) 202 p.  ISBN: 978-1-4411-8091-9

Kenesei István (szerk.) A nyelv és a nyelvek. Budapest: Akadémiai Kiadó (2011) 425 p. Hatodik, javított, bővített kiadás. ISBN: 978-963-05-8998-7 (a könyv honlapja feladatmegoldásokkal)

Ruttkay-Miklián Eszter (szerk.) Szofia Onyina: Szinjai hanti szövegek. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék (2011) 72 p. (Finnugor Füzetek; 21.) ISBN: 978-963-284-217-2

Raátz Judit, Tóthfalussy Zsófia (szerk.) A filozófia és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó (2011) 245 p. ISBN: 978-963-8144-39-3

Raátz Judit (szerk.) Szövegértés lépésről lépésre Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (2011) 224 p.  ISBN: 978-963-19-6699-2

Simon Zsolt: Vorarbeiten zu einer hethitischen Demographie I. Die Einwohnerzahl des hethitischen Reiches anhand der schriftlichen Quellen. Budapest: ELTE BTK (2011) 82 p. (István Hahn Lecturers; 3.) ISBN 978-963-284-215-8

Sipos Mária (szerk.) Medvekultusz: Schmidt Éva írásai Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2011) 173 p. (Schmidt Éva Könyvtár; 5.) ISBN: 978-963-9074-54-5 

Takács Gábor: Studies in Afro-Asiatic Comparative Phonology: Consonants. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2011. 258 p. ISBN: 978-3-4960-2842-0

2010

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) Hosszú Ferenc (szerk.) Új magyar tájszótár V. Sz–Zs. Budapest: Akadémiai Kiadó (2010) 856 p. ISBN: 978-963-05-8755-6

Francesca Bargiela-Chiappini, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) Politeness across cultures. Basingstoke: Palgrave MacMillan (2010) 274 p. ISBN: 978-0-230-23648-6

Kemény Gábor.: A nyelvtől a stílusig: Válogatott tanulmányok, cikkek. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2010) 460 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 100.) ISBN: 978-963-9902-39-8

Kenesei István, Robert M. Vago, Fenyvesi Anna: Hungarian. London: Routledge (2010) 472 p. (Descriptive Grammars Series) ISBN: 978-0-415-60009-5

Kontra Miklós, Borbély Anna (szerk.) A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI-2) egydimenziós tesztadatai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2010) 91 p. ISBN:978-963-315-029-0

Kovács János, Siptár Péter: A–Z angol kiejtés.: Tankönyv és gyakorlókönyv [CD-melléklettel] Budapest: Corvina Kiadó (2010) 422 p. Második kiadás. ISBN: 978-963-13-5933-6
 
Ladányi Mária, Gerstner Károly, P. Lakatos Ilona (szerk.) „…csak testetlen szavaim ragyognak…”. G. Varga Györgyi válogatott nyelvészeti írásai. Budapest: Barrus Könyvkiadó (2010) 334 p. ISBN: 978-963-9755-11-6
 
Raátz Judit, Tóthfalussy Zsófia Sarolta (szerk.) A retorika és határtudományai. Budapest: Trezor Kiadó (2010) 220 p. ISBN: 978-963-8144-36-2

Raátz Judit, Szőke-Milinte Enikő (szerk.) Üzleti kommunikáció. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (2010) 279 p. ISBN: 978-963-19-6460-8
 
Sass Bálint, Váradi Tamás, Pajzs Júlia, Kiss Margit (szerk.) Magyar igei szerkezetek.: A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2010) 520 p. ISBN: 978-963-9902-78-7

Tamm, Anne: Reversible lexical databases. Saarbrücken: VDM Verlag (2010) 92 p. ISBN: 978-3-639-23429-9

Váradi Tamás, Kuti Judit, Max Silberztein (szerk.) Applications of Finite-State Language Processing: Selected Papers from the 2008 International NooJ Conference. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing (2010) 207 p. ISBN: 978-1-4438-2573-3

2009

Adamik Béla: A latin nyelv története az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig. Budapest: Argumentum Kiadó (2009) 281 p. ISBN: 978-963-446-537-9

Curt Rice, Sylvia Blaho (szerk.) Modeling Ungrammaticality in Optimality Theory. London: Equinox Publishing (2009) 304 p. (Advances in Optimality Theory) ISBN: 978-1-8455-3216-1

Borbély Anna, Vanconé Kremmer Ildikó, Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány, Szlovákia, 2008. szeptember 4-6. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2009) 543 p. ISBN: 978-963-9074-51-4

É. Kiss Katalin (szerk.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Berlin: Mouton de Gruyter  (2009) 377 p. (Interface Explorations; 20) ISBN: 978-3-11-021403-1

É. Kiss Katalin Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék (2009) 248 p. ISBN:978-963-9206-71-7

Gyuris Beáta, Kálmán László, Christopher Pinón, Varasdy Károly (szerk): Proceedings of The Tenth Symposium on Logic and Language. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences-Theoretical Linguistics Progr/kiadvany/proceedings-of-the-ninth-symposium-on-logic-and-languageam, Eötvös Loránd University, 2009. 170 p.

Gyuris Beáta: The Semantics and Pragmatics of the Contrastive Topic in Hungarian. Budapest: Lexica (2009) 155 p. ISBN: 978-963-06-7319-8

Kádár Zoltán Dániel: Historical Chinese Letter Writing. London: Continuum (2009) 288 p. ISBN: 978-0-826-43088-5

Jonathan Culpeper, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) Historical (Im)politeness. Bern: Peter Lang (2009) 305 p. (Linguistic Insights. Studies in Language and Communication; 65) ISBN: 978-3-039-11496-2

Kádár Zoltán Dániel: Model Letters in Late Imperial China. 60 Selected Epistles from ‘Letters of Snow Swan Retreat’. München: Lincom (2009) 240 p. ISBN: 978-3-929075-62-5

Kálmán László, Zimányi Magda, Fadgyas Tibor: A LISP programozási nyelv. Online változat. Budapest: Műszaki Könyvkiadó (2009)

Kontra Miklós, Bakró-Nagy Marianne (szerk.) A nyelvészetről – egyes szám, első személyben II. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (2009) 223 p. ISBN: 978-963-482-3

Orsós Anna, Kálmán László: Beás nyelvtan. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2009) 126 p. ISBN: 978-963-9902-25-1

Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2009) 440 p. (A magyar nyelv kézikönyvei; 16.) ISBN: 963-9902-18-3

Váradi Tamás (szerk.) III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2009.02.06. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2009) 190 p. ISBN 978 963 9074 50 7

2008

Fejes László (szerk.): Serkáli osztják chrestomathia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2008) 250 p. ISBN: 978-96-39074-46-0

Haader Lea, Horváth László (szerk.) Tanulmányok a középmagyar mondattan köréből. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2008) 172. p. ISBN: 978-963-9902-16-9

Sun Hao, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) It’s the Dragon’s Turn: Chinese Institutional Discourses. Berlin: Peter Lang (2008) 262 p. ISBN: 978-3-0391-11-756

Kálmán László (szerk.) Papers from the Mókus Conference. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2008) 150 p. ISBN: 978-963-990-205-3

Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. Budapest: Akadémiai Kiadó (2008) 943 p. ISBN: 978-963-05-86-658

Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila: Helyesírási szótár. Budapest: Osiris Kiadó (2008) 789 p. ISBN: 978-963-389-998-4

Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila: Helyesírási tanácsadó. Budapest: Osiris Kiadó (2008) 348 p. 978-963-389-975-5

Orsós Anna: Beás-magyar kisszótár. Kaposvár: Dávid Oktatói és Kiadói Bt. (2008) 90 p. ISBN: 963 86063 5 5

Pusztai Ferenc (főszerk.) Gerstner Károly Kemény Gábor, Váradi Tamás (szerk.) Magyar értelmező szótár hangos CD-vel. Budapest: Akadémiai Kiadó (2008) 1146 p. ISBN: 978-963-05-8554-5

Sipos Mária (szerk.) Lázár Katalin: Anna Liszkova énekei. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2008) 136 p. ISBN: 978-963-9074-45-3

2007

Bánréti Zoltán: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2007) 201 p. ISBN: 978-963-7094-87-3

Bartha Csilla (szerk.) Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (2007) 343 p. ISBN: 978-963-1960-09-9

Domonkosi Ágnes, Lanstyák István, Posgay Ildikó (szerk.) Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Budapest, Dunaszerdahely: Tinta Könyvkiadó, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Gramma Nyelvi Iroda (2007) 297 p. ISBN: 978-963-7094-75-0

Eőry Vilma (főszerk.) Bánki Judit, Bíró Ágnes, Szirmai Diána (szerk.)Értelmező szótár+ I-II. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2007) 1826 p. ISBN: 978-963-7094-71-2

Gósy Mária (szerk.) Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Budapest: Nikol kiadó (2007) 334 p. ISBN: 978-963-8763-80-8

Hoffmann Ildikó: Nyelv, beszéd és demencia: a beszéd időviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban. Budapest: Akadémiai Kiadó (2007) 149 p. ISBN: 978-963-05-8564-4

Kádár Zoltán Dániel: Terms of (im)politeness: a study of the communicational properties of traditional Chinese (im)polite terms of address. Budapest: ELTE Department of East Asian Studies (2007) 187 p. ISBN: 978-963-4639-37-4

Kálmán László, Nádasdy Ádám: Hajnali hárompercesek a nyelvről. Online változat (2007) 178 p.

Kassai Ilona (szerk.) A mondat információs szerkezete = La structure informationnelle de la phrase. Budapest: L’Harmattan Kiadó (2007) 302 p. ISBN: 978-963-2360-14-0

Kassai Ilona (szerk.) Nyelv, nyelv, nyelv a Máté evangéliumától a finn egészségügyig. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola (2007) 97 p. ISBN: 963-9074-225

Kemény Gábor: Nyelvi mozaik: Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2007) 414 p. ISBN: 963-7094-60-1

Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Budapest: Corvina Kiadó (2007) 383 p. ISBN: 978-963-1356-82-3

Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2007) 260 p. ISBN: 978-963-7094-77-4

Siptár Péter, Törkenczy Miklós: The phonology of Hungarian. Oxford: Oxford University Press (2007) 323 p. ISBN: 978-0199-22-8904

Szabó Mária Helga: A magyar jelnyelv szublexikális szintjének leírása. Budapest: Akadémiai Kiadó (2007) 239 p. ISBN: 963-05-8548-4

2006

Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban.Budapest: Tinta Könyvkiadó (2006) 170 p. ISBN: 963-7094-62-8

Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek: A kezdetektől a XVI. század végéig. Budapest: Akadémiai Kiadó (2006) 188 p. ISBN: 963-05-8344-5

É. Kiss Katalin (szerk.): Event structure and the left periphery: Studies on Hungarian. Dordrecht: Springer-Verlag (2006) 299 p. ISBN: 1-4020-475-33

Gósy Mária: GMP-diagnosztika: A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata, fejlesztési javaslatok. Budapest: Nikol kiadó (2006) 75 p. ISBN: 963-8520-59-0

Haader Lea: Keszthelyi Kódex. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2006) 959 p. ISBN: 978-963-9074-43-9          

Ittzés Nóra (főszerk.) A magyar nyelv nagyszótára I. Segédletek. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2006) 1119 p. ISBN: 978-963-9074-392 

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Kiss Csilla, Mártonfi Attila (szerk.) A magyar nyelv nagyszótára II. A-azsúroz. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2006) 1550 p. ISBN: 978-963-9074-408

Kálmán László (szerk.) KB 120 A titkos kötet: nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2006) ISBN: 963-7094-598

Kálmán László, Kerner Anna(szerk) Tanári kincsestár. Magyar nyelv. Budapest: Raabe Kiadó (2006) ISBN: 963-9600-11-3

Kassai Ilona (szerk.) A nyelvi tabuktól a temporális referensekig. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola (2006) 108 p. ISBN: 963-9074 -22-5

Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó (2006) 1111 p. ISBN: 963-05-8324-0

Kiefer Ferenc: Aspektus és akcióminőség különös tekintettel a magyar nyelvre. Budapest: Akadémiai Kiadó (2006) 344 p. ISBN: 978-963-05-8388-6

Mártonfi Attila, Papp Kornélia, Slíz Mariann (szerk.) 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapes: Argumentum Kiadó (2006) 660 p. ISBN: 963-446-359-2

Olaszy Gábor: Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben. Budapest: Akadémiai Kiadó (2006) 187 p. ISBN: 963-05-8437-9

Polgárdi Krisztina: Vowel Harmony: An Account in Terms of Government and Optimality. Utrecht: Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (2006) ISBN: 978-90-7832-814-8

Sipos Mária: Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2006) 182 p. ISBN 978-963-9074-42-2

2005

Csúcs Sándor: Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache. Budapest: Akadémiai Kiadó (2005) 409 p. ISBN: 963-05-8184-1

Csúcs Sándor, Varga Judit: Mondd magyarul! Unkarin alkeet. Turku: Turun Yliopisto (2005) 171 p. ISBN: 9789-51-2928-934    

É. Kiss Katalin (szerk.) Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages. Berlin, de Gruyter Mouton (2005) 526 p. ISBN: 978-3-1101-8550-8

Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó (2005) 401 p. ISBN: 963-389-773-4

Grétsy László, Kemény Gábor (szerk.) Nyelvművelő kéziszótár. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2005) 628 p. ISBN: 963-7094-29-6

John Hutchins, Kis Balázs, Prószéky Gábor (szerk.) Practical applications of machine translation: 10th EAMT Conference, 30-31 May 2005 : conference proceedings. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs és Technológiai Kar (2005) 304 p. ISBN: 963-9206-04-0

Kálmán László, Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2005) 155 p. ISBN: 963-7094-26-1

Kassai Ilona: Fonetika. Budapest, Magyarország: Nemzeti Tankönyvkiadó (2005) 248 p. ISBN: 963-19-5779-9

Kiefer Ferenc (főszerk.) Kertész András, Pelyvás Péter (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI: Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2005) 309 p. ISBN: 963-05-8318-6

Kiefer Ferenc: Lehetőség és szükségszerűség. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2005) 144 p. ISBN: 963-7094-23-7

Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos: Közmondások: 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára.  Budapest: Tinta Könyvkiadó (2005) 171 p. ISBN: 963-7094-11-3

Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos: Szólások: 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2005) 231 p. ISBN: 963-7094-10-5

Lukács Ágnes: Language Abilities in Williams Syndrome. Budapest: Akadémiai Kiadó (2005) 151 p. ISBN: 963-0-582-392

Piñón Christopher, Siptár Péter (szerk.) Approaches to Hungarian 9.: Papers from the Düsseldorf Conference. Budapest: Akadémiai Kiadó (2005) 333 p. ISBN: 963-05-8259-7

Prószéky Gábor: A nyelvtechnológia (és) alkalmazásai. Budapest: Aranykönyv Kiadó (2005) 84 p. ISBN: 963-2181-51-4

Sipos Mária (szerk.): Jelentések Szibériából. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Néprajzi Kutatóintézet (2005) 171 p. ISBN: 963-90-74-36-5

Wagner-Nagy Beáta (szerk) Mikola-konferencia, 2004. Szeged: Szegedi Tudományegyetem (2005) 148 p. ISBN: 963-482-747-0

2004

Balogh Lajos: Büki tájszótár. Szombathely: Vasi Szemle (2004) 176 p. ISBN: 978-963-216-0009

Bartha Csilla, Hattyár Helga, Szabó Mária Helga et al. Jelnyelvi-kommunikációs akadálymentesítés. Budapest: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (2004) 233 p.

É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról. Budapest: Osiris Kiadó (2004) 190 p. ISBN: 903-3896-622

É. Kiss Katalin, Henk van Riemsdijk (szerk.) Verb clusters: a study of Hungarian, German and Dutch. Amsterdam: John Benjamins (2004) 512 p. ISBN: 978-90-272-2793-5

Gerstner Károly, Kiss, Gábor: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2004) 391 p. ISBN: 963-9372-84-6

Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest: Osiris Kiadó (2004) 350 p. ISBN: 963-389-666-5

Hazai György: Vámbéry Ármin. Budapest: Akadémiai Kiadó (2004) 131 p. ISBN: 963-05-1043-X

Kenesei István (szerk.) A nyelv és a nyelvek. Budapest: Akadémiai Kiadó (2004) 281 p. ISBN: 963-05-7959-6

Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó (2004) 1539 p. ISBN: 963-389-541-3

2003

Bakró-Nagy Marianne, Rédei Károly (szerk.) Ünnepi kötet Honti László tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2003) 414 p. ISBN: 963-9074-349

Cser András: The Typology and Modelling of Obstruent Lenition and Fortition Processes. Budapest: Akadémiai Kiadó (2003) 141 p. ISBN: 978-963-05-8036-6

Cser András: An Outline of the History of the English Language. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2003) 129 p. ISBN: 963-929-674-0

Gósy Mária, Menyhárt Krisztina (szerk.) Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához: Elméleti, kísérleti és alkalmazott beszédkutatás. Budapest: Nikol kiadó (2003) 304 p. ISBN: 963-210-773-X

Kiefer Ferenc, Siptár Péter (szerk.) A magyar nyelv kézikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó (2003) 611 p. ISBN: 963-05-7985-5

Kiefer Ferenc (szerk.)  Igék, főnevek, melléknevek: Előtanulmányok a mentális szótár szerkezetéről. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2003) 136 p. ISBN: 978-963-9372-863

Kontra Miklós (szerk.) Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó (2003) 372 p. ISBN: 963-389-419-0           

Lukács Ágnes et al. (szerk.) A téri megismerés és a nyelv. Budapest: Gondolat Kiadó (2003) 336 p. ISBN: 963-950-035-6           

Pusztai Ferenc (főszerk.) Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó (2003) 1507 p. ISBN: 978-963-05-7874-5  

Surányi Balázs: Multiple Operator Movements in Hungarian. Utrecht: Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (2003) 230 p. ISBN: 90-7686-433-0

Szabó Mária Helga (szerk.) A jelnyelv helyzete a kutatásban, az oktatásban és a mindennapi kommunikációban. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola (2003) 121 p. ISBN: 963-9074-22-5

2002

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) Új magyar tájszótár IV. Budapest: Akadémiai Kiadó (2002) 1008 p. ISBN: 978-963-05-7832-5

Csengery Kinga, Ittzés Nóra (szerk.) Mutatványok az akadémiai nagyszótárból. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2002) 154 p. ISBN: 963-9074-31-4    

É. Kiss Katalin: The Syntax of Hungarian. Cambridge: Cambridge University Press (2002) 300 p. ISBN: 0-521-669-391           

Kálmán, László, Trón Viktor, Varasdi Károly: Lexikalista elméletek a nyelvészetben. Budapest, Tinta Könyvkiadó (2002) 376 p. ISBN: 963-9372-29-3

Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2002) 227 p. ISBN: 963-9372-38-2           

Kenesei István, Siptár Péter (szerk.) Approaches to Hungarian 8.: Papers from the Budapest Conference. Budapest: Akadémiai Kiadó (2002) 329 p. ISBN: 963-05-7926-X

Kontra Miklós, Hattyár Helga (szerk.)Magyarok és nyelvtörvények. Budapest: Teleki László Alapítvány (2002) 140 p. ISBN: 963-862-913-4

Réger Zita: Utak a nyelvhez: nyelvi szocializáció ­– nyelvi hátrány. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2002) 166 p. ISBN: 963-9074-322

Réger Zita: Cigány gyermekvilág. Budapest: L’Harmattan Kiadó (2002) 219 p. ISBN: 963-861-878-7

Törkenczy Miklós: Practical Hungarian grammar. Budapest: Corvina Kiadó (2002) 184 p. ISBN: 963-13-513-19

2001   

Balogh Lajos, Banczerowski Janusz, Posgay Ildikó: Obscsekarpatszkij dialektologicseszkij atlasz 6. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 216 p. ISBN: 963-9372-24-2

Borbély Anna: Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztály (2001) 305 p. ISBN: 963-9074-284

Dömötör Adrienne (Forráskiadás készítője) Gyöngyösi-kódex – az 1500-as évek elejéről. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2001) 186 p. ISBN: 963-9074-30-6

Haader Lea, Papp, Zsuzsanna (Forráskiadás készítője) Gömöry-kódex 1516: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2001) 797 p. ISBN: 963-9074-27-6

Heltainé Nagy Erzsébet: Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István: Kadocsa, merre vagy? című kisregényében. (Az alakzatok világa; 5) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (2001) 24 p. ISBN: 963-19-2231-6

Kálmán László: Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 193 p. ISBN: 963-86090-8-7

Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 98 p. ISBN: 963-86090-7-9

Kálmán László, Rádai Gábor: Dinamikus szemantika. Budapest: Osiris Kiadó (2001) 218 p. ISBN: 963-379-873-6

Kemény Gábor: A metafora grammatikája és stilisztikája: Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által rendezett konferencia előadásaiból. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 294 p. ISBN: 963-9372-06-4

Kenesei István (szerk.) Argument structure in Hungarian. Budapest: Akadémiai Kiadó (2001) 247 p. ISBN: 963-05-7813-1

Kenesei István, Robert M. Harnish (szerk.) Perspectives on semantics, pragmatics, and discourse: A Festschrift for Ferenc Kiefer. Amsterdam: John Benjamins (2001) 348 p. ISBN: 90-272-5109-6

Kiefer Ferenc (főszerk.) Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia (2. kiadás) Budapest: Akadémiai Kiadó (2001) 714 p. ISBN: 963-05-7796-8

Komlósy András: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 123 p. ISBN: 963-9372-00-5

Oszkó Beatrix, Sipos Mária (szerk.) Szófejtő műhely. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2001) 183 p. ISBN: 963-9074-29-2           

Pléh Csaba, Lukács Ágnes (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest, Osiris Kiadó (2001) 166 p. ISBN: 963-379-7411

Siptár Péter (szerk.) Szabálytalan fonológia. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 123 p. ISBN: 963-8609-03-6

Wacha Balázs: Időbeliség és aspektualitás a magyarban. Budapest: Akadémiai Kiadó (2001) 101 p. ISBN: 963-05-7795-X

2000

Alberti Gábor, Kenesei István (szerk.) Approaches to Hungarian 7.: Papers from the Pécs conference. Szeged: JATEPress (2000) 277 p. ISBN: 963-4824-79-X

Balogh Lajos, Ördög Ferenc, Varga Mária (szerk.) Veszprém megye földrajzi nevei IV. A veszprémi járás. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (2000) 750 p. ISBN: 963-7501-74-6

Bartos Huba (szerk.) Papers on the mental lexicon. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (2000) 274 p. ISBN: 963-9074-24-1

Borbély Anna: The Process and the Factors of Language Shift and Maintenance: A Sociolinguistic Research in the Romanian Minority Community in Hungary. Praha: Open Society Institute (OSI) (2000) 73 p.

Gósy Mária: A hallástól a tanulásig. Budapest: Nikol kiadó (2000) 166 p. ISBN: 963-852-055-8

Heltainé Nagy Erzsébet: Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2000) 143 p.  ISBN: 963-9074-14-4     

Kacskovics-Reményi Andrea, Oszkó, Beatrix (Forráskiadás készítője); Korompay, Klára (Sajtó alá rendezte) Peer-kódex. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Argumentum Kiadó (2000) ISBN: 963-446-147-6

Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan. Nem-transzformációs nyelvtanok. Tinta Könyvkiadó (2000) 103 p. ISBN: 963-86090-7-9

Kenesei István (szerk.) A nyelv és a nyelvek. Budapest: Corvina Kiadó (2000) 234 p. ISBN: 963-134-896-2

Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Budapest: Akadémiai Kiadó (2000) 1097 p. ISBN: 963-05-7737-2

Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Budapest: Corvina Kiadó (2000) 381 p. ISBN: 978-963-13-4548-3

Kiefer Ferenc, Gósy Mária (szerk.) Helyzetkép a magyar nyelvtudományról: a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésen elhangzott előadások válogatott és átdolgozott tanulmányai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2000) 156 p. ISBN: 963-9074-23-3

Szépe Judit: Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2000) 206 p. ISBN: 963-9074-16-0

Törkenczy Miklós, Siptár Péter: The phonology of Hungarian. Oxford: Oxford University Press (2000) 319 p. ISBN: 0-19-823-841-X

Wacha Balázs: A szófajtan alapjai: alapfogalmak, történeti áttekintés, gyakorlatok. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2000) 98 p. ISBN: 963-03-6537-5

1999

Bakró-Nagy Marianne, Molnár Zoltán, Salánki Zsuzsanna, Sipos Mária (szerk.) Ugor műhely. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (1999) 176 p. ISBN: 963-9074-21-7

Bánréti Zoltán: Nyelvi struktúrák és az agy: neurolingvisztikai tanulmányok. Budapest: Corvina Kiadó (1999) 493 p. ISBN: 96-13-4549-1

Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései: beszélők és közösségek. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (1999) 268 p. ISBN: 963-190-009-6

Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Budapest: Corvina Kiadó (1999) 270 p. ISBN: 963-134-858-X   

Haader Lea, Papp Zzuzsanna (Forráskiadás készítője) Kulcsár-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (1999) 793 p. ISBN: 963-9074-19-5

Kálmán László, Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről. Budapest: Osiris Kiadó (1999) 288 p. ISBN: 963-379-648-2

Kenesei István (szerk.) Crossing Boundaries: Advances in the Theory of Central and Eastern European Languages. Amsterdam: John Benjamins (1999) 301 p. ISBN: 90-2723-688-7

Kontra Miklós: Közérdekű nyelvészet. Budapest: Osiris Kiadó (1999) 162 p. ISBN: 963-379-7101

Kontra Miklós, R. Phillipson, T. Skutnabb-Kangas, Váradi Tamás (szerk.) Language: A right and a resource: Approaching Linguistic Human Rights. Budapest: Central European University Press (1999) 346 p. ISBN: 963-911-663-7

Prószéky Gábor, Kis Balázs: Számítógéppel emberi nyelven: Intelligens szövegkezelés számítógéppel. Bicske: SZAK Kiadó (1999) 341 p. ISBN: 963-913-116-4